رم

فیلـتر

نمایش دادن همه 4 نتیجه

انواع حافظه رم

۳نوع اصلی رم

  • حافظه دسترسی تصادفی موازی (PRAM)
  • RAM پویا (DRAM)
  • RAM ایستا (SRAM)

حافظه رم (حافظه RAM) حافظه ای است  که به صورت موقت اطلاعات رایانه ای را ذخیره‌سازی میکند.  این اجازه را به داده‌های ذخیره شده می‌دهد تا مستقیماً در هر مرحله تصادفی در دسترس قرار گیرند همچنین دیگر رسانه‌های ذخیره داده مانند  دی وی دی‌ها و نوارهای مغناطیسی ،هارد دیسک‌ها، سی دی‌ها و نیز انواع حافظه‌های ابتدایی مانندحافظه درام اطلاعات را به علت محدودبودن طراحی مکانیکی به‌صورت متوالی در مراحل ازقبل تعیین شده می‌خواند و ثبت می‌نماید بنابراین زمان دسترسی به داده‌ها بستگی به مکان آن دارد.
حافظه رم امروزه شکل کامل مدار گرفته‌است انواع جدید DRAMها حافظه دسترسی تصادفی نمی باشند به‌گونه ای ‌که داده‌ها به صف هم خوانده می‌شوند هر چند اسامی مشابه به هم دارند.
گرچه خیلی از انواع SRAM,,NOR FLASH,ROM,OTPحتی در دریافت‌های سخت هنوز حافظه دسترسی تصادفی می باشند. رم در حالت معمول به انواع حافظه‌های فرار مانند DRAMها وابسته است که در این حافظه‌ها اطلاعات ذخیره می‌گردد و با خاموش شدن، اطلاعات نابود میشود.

در حافظه رم می‌توان داده‌ها را خواند و بازنویسی نمود اکثر سیستم‌های کامپیوتری یک سلسله مراتب حافظه متشکل ازحافظه رم پویا، سیستم صفحه بندی (paging systems), حافظه مجازی، ثبت پردازنده)CPU registers) , on-die SRAM caches, حافظه خارجی، فضای مبادله(swap space) در هارد درایو می باشد. کل این حافظه‌ها توسط بسیاری از توسعه دهندگان به عنوان رم در نظر گرفته می شوند گرچه که سیستم‌های مختلف می‌توانند در زمان دسترسی بسیار متفاوت باشند نقض مفهوم اصلی در پشت این واژه با دسترسی تصادفی در رم حتی در یک سلسله مراتب مانند DRAM در یک ردیف خاص ستون بانک رتبه بندی کانال یا سازمان ترکیب‌کننده زمان دسترسی را متغیر می‌کند البته نه تا آنجایی که چرخش رسانه‌های ذخیره‌سازی ویا یک نوار متغیر میباشد. به صورت کلی هدف از استفاده از سلسله مراتب حافظه برای کسب بالاترین عملکرد قابل دسترس و به حداقل رساندن هزینه کل سیستم حافظه می باشد.

اطلاعات بیشتر ...